Trường hợp thành công

CSCPOWER 6 ngày đặt phòng lạnh năng lượng mặt trời 20ft tới Burkina faso

Phòng lạnh năng lượng mặt trời CSCPOWER 20ft ở Sierra Leone

Nhà máy đá vảy CSCPOWER 20T ở Ả Rập Xê Út

CSCPOWER 4 bộ phòng lạnh ở Uzbekistan

CSCPOWER 8 bộ phòng lạnh sang Mali

CSCPOWER 18 bộ và 36 bộ làm bay hơi đá vảy đến Iran

Máy làm đá khối làm lạnh trực tiếp CSCPOWER 18T ở Mali

CSCPOWER 73 bộ máy phát điện đặt ở Bangladesh

CSCPOWER 4 bộ máy phát điện hàng hải Indonesia


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi